Met de praktijk Goed Beter Gezond ben ik aangesloten bij de MBOG, de beroepsvereniging voor orthomoleculaire geneeskunde.

De MBOG stelt eisen aan het kwaliteitsniveau van haar leden en de leden zijn verplicht hun kennis op peil te houden. Ik volg bijscholingen en doe intervisies.

Ik ben tevens geschoold in de klinische PNI (psycho-neuro-immunologie). Hierbij worden de verschillende biologische systemen in het lichaam in samenhang met elkaar bekeken om een verklaring te vinden voor fysieke en mentale problemen van de mens.

In geval van klachten maakt Goed Beter Gezond gebruik van de klachtenregeling van de Koepel Alternatieve Behandelingen (KAB).