Over Mij

Ik ben voorstander van integrale gezondheidszorg en combineer reguliere met alternatieve behandelingen.

Mijn naam is Jeannet Oussoren en ben eigenaar van de praktijk Goed Beter Gezond. Na mijn opleiding orthomoleculaire voedingsleer en therapie ben ik eind 2015 met de praktijk begonnen. Mijn gedrevenheid om hiermee te starten komt voort uit mijn interesse voor mensen, voor gezondheidsleer en de samenhang met voeding. Ik wil mensen bewust maken van de mogelijkheden met voeding. Om alle processen in ons lichaam goed uit te kunnen voeren, moeten we géén tekorten aan voedingsstoffen hebben. Juist over de wisselwerking tussen lichamelijke klachten en niet juist lopende chemische processen door de tekorten aan voedingsstoffen, wil ik het in de praktijk hebben. Dus ik kijk meer naar de oorzaak van klachten en de onderliggende mechanismen.

Sinds 1985 ben ik als verpleegkundige werkzaam in de gezondheidszorg. Eerst in het ziekenhuis (met als aantekening oncologie), later extramuraal (o.a. in de wijkverpleging) en op dit moment nog enkele dagen per week binnen de publieke gezondheidszorg (GGD, seksuele gezondheid). Ik zag en zie nog steeds hoe het leven bij ernstige, maar ook minder ernstige ziekten ontregeld kan zijn en wat de impact is van een chronische aandoening. Naast de reguliere gezondheidszorg, die oplossingen biedt bij ernstige en acute problemen, is orthomoleculaire geneeskunde een aanvulling om op een natuurlijke manier, zonder vervelende bijwerkingen, de gezondheid te bevorderen.

Vanuit onze huidige visie op de gezondheidszorg, moeten we ons meer bezig houden met de preventie van ziekten. Hoe mooi past hierbij, om niet pas in actie te komen bij klachten, maar hierop te anticiperen!
Ik ben als verpleegkundige BIG-geregistreerd (nummer 79013605730) en ingeschreven in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging V&VN.Hier kunt u mijn beroepscode inzien.

Met de praktijk Goed Beter Gezond ben ik aangesloten bij de MBOG, de beroepsvereniging voor orthomoleculaire geneeskunde.

De MBOG stelt eisen aan het kwaliteitsniveau van haar leden en de leden zijn verplicht hun kennis op peil te houden. Ik volg bijscholingen en doe intervisies.

Momenteel volg ik de 3-jarige opleiding klinische PNI (psycho-neuro-immunologie). Hierbij worden de verschillende biologische systemen in het lichaam in samenhang met elkaar bekeken om een verklaring te vinden voor fysieke en mentale problemen van de mens.

Er bestaat een klachtenregeling.

Informatief

je Goed voelen

Bij je goed voelen horen sport en gezonde voeding!

Bij je goed voelen horen sport en gezonde voeding!

Beter worden

Bij beter worden horen energie en juiste voeding!

Bij beter worden horen energie en juiste voeding!

Gezond zijn

Bij gezond blijven hoort natuurlijk gezonde voeding!

Bij gezond blijven hoort natuurlijk gezonde voeding!